07.07.2013

Rząd przeciwko taryfom gwarantowanym. Z wyjątkiem mikroinstalacji


Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd rozważa obcięcie dopłat dla energetyki odnawialnej w nowym systemie wsparcia dla producentów zielonej energii, który zostanie wpisany do ustawy o OZE. Chce jednak zachować system taryf gwarantowanych, które za produkcję energii będą otrzymywać właściciele przydomowych elektrowni, tzw. mikroinstalacji.
W projekcie ustawy o OZE z października 2012 r., który według ostatnich zapewnień przedstawicieli rządu zostanie znacząco zmodyfikowany, wpisano system taryf gwarantowanych, które miały przysługiwać producentom zielonej energii w instalacjach o mocy do 100 kW. Właściciele większych instalacji mieli korzystać ze zmodyfikowanego systemu zielonych certyfikatów. Jak jednak wynika z wypowiedzi Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki nadzorującego prace nad ustawą o OZE, rząd chce ograniczyć możliwość otrzymywania taryf gwarantowanych do mikroinstalacji, czyli przydomowych instalacji fotowoltaicznych, mikrobiogazowni czy małych elektrowni wiatrowych, których wielkość została określona w projekcie ustawy o OZE z października ubiegłego roku na maks. 40 kW.
– Chcemy dać inwestorom pewność, na jakie wsparcie mogą faktycznie liczyć przez cały zaplanowany okres – mówi i ucina spekulacje dotyczące ustalenia śladem Wielkiej Brytanii stałych taryf na zieloną energię. – Nie będziemy ustalali cen energii. To zbyt głębokie wejście w rynek. To zastrzeżenie nie dotyczy mikroenergetyki – „DGP” cytuje Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.
Jak informuje „DGP”, powołując się na ekspertów ds. energii odnawialnej, małe systemy OZE, które będą instalować gospodarstwa domowe, tzw. prosumenci, mogą dać w sumie przynajmniej 2 GW nowych mocy. To więcej niż planowana przez rząd elektrownia jądrowa, której koszt szacuje się na ok. 50 mld zł. Jak dodaje gazeta, przyjęty w październikowym projekcie ustawy o OZE koszt nowego systemu wspracia dla energetyki odnawialnej w latach 2013-2020 miałby wynieść w sumie ok. 53 mld zł. Wiadomo jednak, że rząd koszty dopłat dla energetyki odnawialnej chce znacząco ograniczyć.
Jak na razie niewiadomo, jaka będzie wartość taryf gwarantowanych dla poszczególnych mikroinstalacji OZE. W projekcie ustawy o OZE z października największy poziom dopłat miał przysługiwać mikroinstalacjom fotowoltaicznym – nawet ponad 1 zł za kWh energii sprzedanej do sieci. W nowym projekcie ustawy o OZE wartość taryf gwarantowanych może zostać jednak zmieniona. System taryf gwarantowanych zakłada obowiązywanie stałej stawki dopłat dla danej mikroinstalacji w przyjętym okresie. Do tej pory rząd zakładał, że będzie to okres 15-letni. Później energię z mikroinstalacji będzie można sprzedawać do sieci po cenie rynkowej.
Rządowe propozycje regulacji dla rynku OZE zakładają wprowadzenie szeregu ułatwień dla gospodarstw domowych, które będą chciały zainwestować w mikroinstalacje – w stosunku do obecnie obowiązującego prawa. Chodzi m.in. o przeniesienie obowiązku i kosztów podłączenia mikroinstalacji do sieci na zakład energetyczny, ułatwienia administracyjne czy w końcu zwolnienie z obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Chociaż przyjęcie takich regulacji będzie istotnym i potrzebnym ukłonem w stronę przyszłych prosumentów, o rozwoju rynku domowych elektrowni OZE zdecyduje jednak przyjęcie zrozumiałego, przejrzystego i stałego systemu dopłat do produkowanej energii gwarantującego atrakcyjne poziomy dopłat. Takim systemem – w przeciwieństwie do systemu zielonych certyfiktów – są właśnie taryfy gwarantowane.

Źródło: gramwzielone.pl

Podobne zagadnienia:

Kontakt do nas

Szybki kontakt do naszych przedstawicieli. Odpowiemy na każde zapytanie, przedstawimy najbardziej optymalną ofertę dla Ciebie oraz wyjaśnimy wątpliwości.

Kontakt do nas

SOLTeam Sp. j.
ul Wyszyńskiego 28
95-035 Ozorków

biuro@solteam.pl
kontakt do nas+48 501 021 783

Materiały do pobrania

Zbiór materiałów dla kupujących panele słoneczne lub chcących zainwestować w fotowoltaikę.

fotowoltaika

Pompy ciepła, Fotowoltaika

Zapoznaj się z naszymi materiałami, katalogami, poradnikami

Newsletter